DekTec logo
DTB-UBNC-BNC - BNC To Micro-BNC Conversion Cable (25cm)  

DTB-UBNC-BNC

BNC To Micro-BNC Conversion Cable (25cm)

Micro-BNC (m) to BNC (f) conversion cable.

 

Application

  • Connecting a standard BNC cable to a DekTec device with micro-BNC connectors, e.g. DTA-2174B.